9 maaliskuun, 2016

Automaatiolla tuotettu palvelu CAP-Groupille

Nykyaikainen simulaattorilaitteisto

”CAP-Group Oy tuottaa Suomessa korkealaatuista kuljettajakoulutusta yrityksille ja Puolustusvoimille sekä ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutusta kuluttajille. CAP-Group Oy:n palveluksessa on noin 130 henkilöä sekä useita sopimuskouluttajia. Liikevaihtoarvio vuodelle 2016 on 30 M€. Yrityksemme tavoitteita ovat jatkuva kasvu, markkinajohtajuus kuljettajakouluttajana sekä kuljettajakoulutuspalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen. Asiakkaidemme kanssa meillä on tavoitteena mahdollisimman pitkä ja mutkaton yhteinen tie.”

CAP-Autokouluilla on ajosimulaattoreita ympäri Suomea, joissa pimeänajonopetus sekä osa liikenneopetuksesta järjestetään. Simulaattorikannan kasvaessa kymmeniin tuli ajankohtaiseksi miettiä, miten järjestelmässä mahdollisesti esiintyvät ongelmatilanteet hoidetaan.

Ongelmatilanteiden havainnointia ja hoitamista testattiin muutama viikko valituissa laitteissa. Tärkeimpänä tehtävänä oli erottaa käyttäjän toiminnasta tai itse simulaattorijärjestelmästä johtuvat ongelmatilanteet, ja selvittää näiden ongelmatilanteiden raportointi oikeille henkilöille.

Koska laitteita on ollut käytössä muutamia vuosia, useimmin esiintyvät ongelmat olivat ”hiljaisesti” tiedossa. Projektin aikana huomattiin, että valvottavia asioita on useampia, joten valvontaohjelmistoon rakennettiin toimintoja tarpeen mukaan. Simulaattoriohjelmiston koodia muutettiin siten, että ohjelma kirjoittaa ongelmatilanteen lokiin, ja tätä lokia valvotaan keskitetysti. Käytännössä ongelma voi olla mikä tahansa, esimerkiksi kaukovalojen kytkentä, jolloin simulaattorissa ajava oppilas ei osaa kytkeä kaukovaloja päälle. Asetetun viiveen jälkeen tämä ongelma kirjoitetaan lokiin. Automaation avulla tästä toimitetaan viesti simulaattoreita valvoville henkilöille, jotka tarvittaessa voivat ottaa yhteyden simulaattorin käyttäjään puhelimitse tai ohjelmiston Chat ominaisuudella. Käytännön tasolla viive ongelmasta yhteydenottoon on muutama minuutti.

Lisäksi tuli mietittäväksi järjestelmästä aiheutuvat ongelmat. Yleensä ne liittyvät siihen, ettei järjestelmä ole joko päällä tai sitten jokin ohjelmiston osa on jäänyt jumiin. Tätä varten luotiin prosessien valvonta, joka hälyttää, jos palvelu on pois päältä asetetun ajan. Lisäksi on erilaisia apuohjelmia, jotka ovat vain päällä hetken aikaa, ja niiden pitää sulkeutua, kun tehtävä on hoidettu. Myös näitä apuohjelmia valvotaan, ja jos ne jäävät jostain syytä avoimeksi liian pitkäksi aikaa, järjestelmä tekee tästä hälytyksen.

Simulaattori perustuu normaaliin tehokkaaseen tietokoneeseen, joissa on käytössä useita eri näyttöjä. Itse simulaattorilaitteeseen asennetaan ainoastaan pieni ohjelmisto, joka keskustelee hallinta- ja valvontajärjestelmän kanssa. Samalla järjestelmällä hallitaan ja valvotaan myös järjestelmään kuuluvia toimintoja, mm. tietoturvan ajantasaisuutta ja päivitysten tilaa. Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu myös nopea ja monipuolinen etäyhteys laitteeseen sekä Chat yhteys. Nyt myös kaikki simulaattorit ovat samassa tietokannassa laiteluettelona, josta on hyvin helppo tarkastaa esimerkiksi koneiden päivitystarve tai laitteen sarjanumero.

Tässä yhdistyy parhaalla mahdollisella tavalla perinteinen palvelu sekä automaatiolla tuotettu tieto palvelun tarpeesta simulaattoria käyttävälle henkilölle. Jo aiemminkin on ollut ”valvomo”, josta keskitetysti on hoidettu simulaattoreihin liittyviä asioita, mutta yleensä niin että asiakas on soittanut ongelmasta. Nyt valvomo saa tiedon ongelmasta lähes reaaliajassa, ja voi saman järjestelmän kautta ottaa etäyhteyden joko koneeseen tai simulaattoria ajavaan oppilaaseen antaen opastusta, miten esimerkiksi kaukovalot saadaan kytkettyä päälle.

Järjestelmästä on selkeää hyötyä opetuksen järjestämiseen. Oppilaan ongelmasta saadaan nopeasti kuvaus, jolloin valvomo voi auttaa ja opastaa nopeasti. Näin oppilas ei jää simulaattorissa yksin, ajon aikana ei tarvita erikseen henkilökuntaa paikan päällä ja yhdestä pisteestä voidaan hoitaa kymmeniä eri laitteita muutaman henkilön voimin. Koska laitteiden keskittäminen yhteen paikkaan ei ole mahdollista, on järkevää että aina kun tukea tarvitaan, tuettavaan oppilaaseen on yhteydessä ammattitaitoinen auttaja.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä tai soita 0400 810 524