29 heinäkuun, 2015

Konsultointi

Konsultointimme kattaa kaikki pk-yrityksien tietotekniset tarpeet. Nykyään yrityksissä ei ole omaa henkilökuntaa hoitamassa tietoteknisiä asioita kuin korkeintaan oman toimen ohella. Riippumatonta apua kaivataan monen asian ratkaisemiseksi. Seuraavat asiat ovat erikoisosaamistamme ja jokaisesta on kerrottu lisäksi pieni asiakastarina.

Nykytilan kartoitus ja kehitysehdotuksien luominen
Nykytilan tarkka tunteminen liiketoiminnan kannata antaa arvokasta tietoa missä tietoteknisesti tällä hetkellä mennään. Usein havaitaan pullonkauloja, jotka selkeästi hidastavat tai hankaloittavat käyttäjien päivittäistä työtä. Kartoituksessa tulee melkein joka kerta selville asioita joiden korjaaminen on tosi helppoa. Näin käyttäjät saavat järjestelmästä huomattavasti enemmän irti. Jokaiseen kartoitukseen lopputulemana on selkeä ja ymmärrettävä raportti, jossa on myös otettu kantaa mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä asioiden kuntoon saattamiseksi.
Esimerkki nykytilan kartoituksesta

Tarjouksien laadinta ja kilpailutus
Alalla pitkään toimineena olen huomannut, että asiakkailta tulleet tarjouspyynnöt varsinkin järjestelmistä ovat varsin ympäripyöreitä. Ja näissä asiakkaan kannalta piilee vaara, selkeä ylilaskuttaminen. Itse tarjous saadaan naamioitua edulliseksi, mutta kaikki lisätyöt voidaan hinnoitella erikseen. Vaatii asiakkaalta paljon tietotaitoa, että tarjoukset voidaan laittaa luotettavasti paremmuusjärjestykseen. Olen tehnyt viimeisten kymmenen vuoden aikana lukuisia tarjouksien laadintoja sekä kilpailuttanut asiakkaan puolesta toimittajat, jolloin asiakas on selkeästi saanut sen mikä on yhteisesti määritelty. Myös toimittajat ovat tyytyväisiä ja heidän tarjouksensa ovat hinnallisesti maltillisempi, koska heillä on tieto mikä asioista jää heidän vastuulleen.
Esimerkkicase todellisesta elämästä

Projektien johtaminen
Suuremmista asioista kannattaa aina ehdottomasti tehdä projekti, jolla on selkeä alku- ja loppupäivä. Kaikki tehtävät toimittajasta tai toimittajista riippumatta nitoutuvat tähän aikatauluun. Näin hankittu tuote tai palvelu saadaan heti tuotantoon ja ylimääräisiä kustannuksia ei pääse kertymään. Valitettavan usein asiakkaan puolelta projektin vetovastuu annetaan myyjälle, joka välttämättä ei ymmärrä asiakkaan kokonaisuutta riittävän hyvin. Asiakkaan kokonaisuudessa voi olla useita toimittajia joiden toiminta vaikuttaa toisiinsa ja asiakas on viime kädessä se, joka joutuu maksamaan lisää muutoksista.
Esimerkki projektin johtamisesta

Tietohallintopäällikköpalvelut
Perinteisesti jokaisessa isossa talossa on oma henkilö, joka hoitaa tietotekniikkaan kuuluvia asioita tietohallinnolliselta näkökulmalta. En tarkoita sitä perinteistä tukihenkilöä, jonka tehtävänä on tukea käyttäjiä ja pitää järjestelmät toiminnassa. Tietohallintopäällikkö tekee vuosittain suunnitelmat mitä seuraavan vuoden talousarviossa tulee huomioida, pitää yhteyttä toimittajiin ja seuraa palveluiden toteutumaa. Usein kyseistä palvelua kaivataan, kun oma tietotaito asioiden sujuvaksi hoitamiseksi huomataan puutteelliseksi ja jokin hankittu asia ei toimi. Itse olen toiminut kaikenkokoisissa yrityksissä, käyttäjämäärän ollessa 15-300 käyttäjän välillä. Kaikki aiemmin otsikoissa mainitut asiat kuuluvat myös tietohallinnolliseen johtamiseen.
Esimerkki tietohallinnosta

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä tai soita 0400 810 524