3 elokuun, 2015

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut, mutta mitä se oikeasti tarkoittaakaan? Seuraavassa avaan hieman termejä mitä yleisesti pilvellä tarkoitetaan.

Lyhykäisyydessään pilvipalvelut tarkoittavat laskentatehon hankkimista, ja laskentatehon avulla käytämme niin ohjelmistoja ja laitteita. Pääsääntöisesti laskentatehoa hankitaan kahdella eri tapaa. Pilvipalveluissa voidaan jokin ohjelmisto siirtää toimimaan pilveen, jolloin puhutaan SaaS (=Software As a Service) tyyppisestä ratkaisusta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat Office365, jolloin sähköposti toimii pilven kautta tai ohjelmistotoimittajan tarjoama sovellus. Koko infran hankkiminen pilvestä eli IaaS (Infrastructure as a Service) on toinen pilvipalveluiden muoto. Tällöin asiakas siirtää osan tai kaikki omat palvelunsa pilveen, josta palvelua käytetään.

Käytämme pilvipalveluita huomaamattamme. Esimerkiksi lähes kaikki sosiaalisen median palvelut tulevat pilvestä. Monet asiakasyritykset ovat ottaneet ohjelmistoja käyttöönsä pilvipalveluna, jolloin taustalla olevan järjestelmän ylläpidosta ja toiminnasta huolehtii ohjelmistotalo.

Onko pilvipalvelut sitten autuaaksitekeviä palveluita. Ovat ja eivät, on tärkeää että taustalla on luotettava operaattori joka palvelun tarjoaa. Valitettavan usein asiakkaan hankkiessa palvelua pilvestä myös ongelmia ulkoistetaan samalla. Pilvipalveluita hankittaessa tulee myös varmistaa, että ohjelmistoa tai palvelua ylipäätään voidaan käyttää.