17 toukokuun, 2018

Tietosuojaseloste

it-Stone Oy:n palvelunhallinta -palvelu

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
it-Stone Oy

Y-tunnus:
2689061-1

Postiosoite:
Syrjäntie 114, FIN-14200 TURENKI

Sähköposti:
info(@)it-stone.fi

Puhelin:
+358 400 810524

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Ahti Saali

Postiosoite:
Syrjäntie 114, FIN-14200 TURENKI

Puhelin:
+358 400 810524

Sähköposti:
ahti.saali(@)it-stone.fi

 

3. Rekisterin nimi

it-Stone Oy:n palvelunhallinnan asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään

– henkilötietoja niiltä osin kuin ne ovat tarpeen työpyyntöjen toteuttamiseksi

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

– henkilön nimi, rooli yrityksessä ja mahdollisesti toimipisteen osoite
– puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tiedon asiakaalle tarjottavan client portal palveluportalin tasosta (None, Basic, Advanced tai Manager)

Rekisteri sisältää myös seuraavia muita tietoja:

– jokaisen henkilön tilaama työtehtävä säilyy kannassa 10 vuotta

Rekisterissä on tietoja 1.4.2016 alkaen.

 

5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Kaikki rekisterissä olevat tiedot ovat vain it-Stonen henkilökunnan ja asiakasyrityksen Manager roolin omaavien henkilöiden käytetävissä. Manager roolin omaava henkilö voi käyttää oman yrityksensä henkilöitä rekisterissä.

 

6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pito perustuu

– tietoteknisien palveluiden tuottamiseen asiakkaalle

Sen lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
  • palvelun toteuttaminen,
  • asiakastapahtumien varmentaminen,
  • asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen,
  • analysointi, raportointi ja tilastointi,

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Henkilön poistuttua asiakasyrityksen palveluksesta pyritään tiedot passivoimaan mahdollisimman nopeasti.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä
  • tai asiakasyrityksen Manager roolin omaavan henkilön kautta

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Koska kyseessä ei ole ns. luonnollinen henkilö, vaan yrityksen edustaja, olemassa olevaan tietoon on mahdollista vaikuttaa erikseen pyytämällä. Jokainen pyyntö käsitellään erikseen rekisterinpitäjän toimesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kielto-oikeus ja suostumus

Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne it-Stone Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Lisäksi henkilön yhteystietoja on oikeus käsitellä asiakasyrityksen manager oikeuksilla varustetuilla henkilöillä, jotka toimivat kyseisiä tehtäviä suorittaessaan asiakasyrityksen oikeuksilla ja vastuilla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kunkin käyttäjän pääsyä erilaisiin asiakastietoihin hallitaan käyttöoikeuksin.

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole olemassa ollenkaan vaan kaikki tieto käsitellään tietoteknisesti.

 

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite

Tietojärjestelmän julkinen osoite on https://ww4.autotask.net/ClientPortal/